Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัท สยามฟาร์มมิ่งเอ็กซ์พอร์ท จำกัด เราคำนึงถึงการคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการ
ผลิตอันเป็นหลักสำคัญทุกขั้นตอน อย่างมีมาตราฐานก่อนทำการบรรจุหีบห่อและจัดส่งให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวสินค้า รวมถึงการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งส่งผลทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลก


กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ

การรับซื้อข้าวเปลือกที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมล็ดยาว โดยการสุ่มตัวอย่างการเก็บข้าวเปลือกมาตรวจวัดความชื้น คัดสิ่งเจือปนออก กะเทาะเมล็ดข้าวเปลือกดูสัดส่วนของต้นข้าวกล้องกับข้าวท่อน และนำตัวอย่างข้าวเปลือกที่กะเทาะเปลือกออกแล้วไปขัดขาว ทั้งหมดนี้ต้องให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพข้าวเปลือกซึ่งนำไปสู่ข้าวสารที่มีคุณภาพ และในการนำข้าวเปลือกไปจัดเก็บไว้ในโกดังที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนั้น เพื่อให้คุณภาพของข้าวยังคงอยู่ได้นานอยู่เสมอ


การสีข้าว


   
การกะเทาะเปลือกข้าวและคัดแยกข้าว

กระบวนการผลิตผ่านเข้าสู่เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆออก อย่างมีมาตราฐาน จากนั้นเข้าสู่เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก เพื่อให้ได้ข้าวกล้องโดยในการคัดแยกนั้นเราได้ใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยเพื่อให้ได้ข้าวกล้องที่มีคุณภาพ สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนได้อย่างมั่นใจ

   
การขัดขาว

ข้าวกล้องผ่านเข้าสู่เครื่องขัดขาวเพื่อขัดเอาชั้นรำออกจากข้าวกล้อง และให้ได้ข้าวสารขาว ซึ่งยังคงรักษาคุณค่า รวมถึงรสชาติของข้าวไว้ อันเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภค อีกที่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการและคุณประโยชน์ของข้าวได้อย่างสมบูรณ์

   
การขัดมัน

ข้าวสารขาวผ่านเข้าสู่เครื่องขัดมัน เพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีทั้งความขาวและความมันเงา เมล็ดข้าวที่สวยที่มีเมล็ดที่เท่ากัน และให้เหมาะกับความต้องการของตลาด รวมทั้งยังมีคุณภาพสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น

เครื่องยิงสี

การนำข้าวผ่านเข้าเครื่องยิงสี ที่มีความแม่นยำ ในการยิงเมล็ดข้าวที่เสียออก มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในกระบวนการของการคัดแยกเอาเมล็ดข้าวเสีย เมล็ดเหลือง และเมล็ดแดง รวมถึงเมล็ดข้าวที่ไม่ได้คุณภาพออก เพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานส่งออก


การควบคุมคุณภาพ

สถานที่เก็บสินค้าในคลังและถังเก็บที่มีความสะอาด และถูกหลักอนามัย ปราศจากการปนเปื้อน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความสะอาด ในระบบปิดอย่างมิดชิด ป้องกันสิ่งเจือปนใดๆ การบรรจุผ่านเครื่องชั่ง-บรรจุใส่ถุงอัตโนมัติ ที่มีความทันสมัย มีความแม่นยำในเรื่องของน้ำหนักบรรจุ มีให้เลือกหลากหลายขนาด รวมถึงการบรรจุแบบสูญญากาศ เพื่อการเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 1-8 กิโลกรัม และการบรรจุแบบธรรมดา มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 5-1000 กิโลกรัม

การจัดส่งสินค้า

เรามีการตรวจสอบมาตรฐานการจัดส่ง ก่อนถึงมือลูกค้า โดยต้องมีการตรวจเช็คของฝ่ายขายร่วมกับผู้ที่ดูแลความถูกต้องต่างๆให้ได้ตามข้อตกลงกับทางลูกค้าไว้ ก่อนการจัดเรียงขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ มีการตรวจเช็คสภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เรามีการจัดส่งได้หลายรูปแบบ เช่นทางรถยนต์ หรือทางเรือ และให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการจัดส่งสินค้าตรงตามกำหนดระยะเวลาเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพื่อสร้างการบริการและความมั่นใจให้กับลูกค้าตลอดไป